Formål – arbeide til dyrenes beste

Foreningens formål er å arbeide til dyrenes beste.

Det gjør vi på følgende måte:

  • Jobbe for økt forståelse om at dyr har rettigheter som levende vesen
  • Yte praktisk /økonomisk støtte til mennesker som hjelper dyr
  • Yte økonomisk hjelp til dyr i nød
  • Arbeide for økt forståelse for dyrevelferd og dyrevern blant barn, ungdom og voksne
  • Informere og skape engasjement om dyrevern Informere om dyrevelferd og om å være en bevisst forbruker
  • Forebygge og bekjempe dyremishandling og uforsvarlig bruk av dyr (også i de forhold som ikke omfattes av gjeldene dyrevernlovgivning)

Kjæledyr