Animals without limits får pengegave fra Dyrevennforeningen

Animals without limits har fått støtte fra Dyrevennforeningen:
Animals Without Limits ar en internasjonal 100% ideell forening som ble startet i 1999 av den svenske dyretolken Mia Mattsson-Mercer. Målet er å hjelpe dyr i krise, dyr i kaos- og kriseområder. AWL’s arbeid i Neapel i Italia består først og fremst i å hjelpe eldre og syke hunder i et område der 70 000 gatuhundar forsøker å overleve. Reumatisme, hudsykdommer og sult er et stort problem. AWL har åpnet hospits der medisinering, healing sunn mat og kjærlighet gis. Det er veterinær og frivillige i huset. Huset ligner et hjem, hundene lever fritt, og de sykeste har egne rom. Vi vet aldri hvor lang tid de har å leve, en uke, en måned eller mer. Vi forsøker ikke å holde dem i live, men gir dem en verdig slutt når tiden kommer med kjærlighetsfulle personer ved sin side. Vi gir gatehunder i Neapel et bedre liv. Det er mange hundre sheltere der fordi mafiaen tjener mange penger på å ha opp til 500 gatehunder i det vi kaller konsentrasjons-sheltere. Vi arbeider hardt for å få ut så mange som mulig. Vi gir dem veterinærbehandling og trygghet. Når de er friske omplasserer vi dem til nye hjem i Nord-Italia, Sverige eller Tyskland.
Den generøse donasjonen fra Dyrevennforeningen kommer vi å bruke på medisiner, behandlinger og operasjoner for syke dyr.

Vi har også et steriliserings- og kastreringsprogram for gate- og shelterhunder.

AWL retter en stor takk til Dyrevennforeningen. Deres støtte betyr utrolig mye for oss, så vi kan fortsette med det vi er best på: nemlig å redde dyr. Millioner takk!
Mer info: www.animalswithoulimits.com

Følg vårt arbeid på www.animalswithoutlimits.blogspot.com

Vill du ha AWL Nyhetsbrev send en mail til awlrescueteam@gmail.com

Dyrevennforeningen foreslår at også vi i Norge kan adoptere hunder fra AWL.

Kommentarer

kommentarer

Kjæledyr